• Acasa
  • POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Informații obligatorii privind drepturile persoanelor fizice cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Informații despre compania care prelucrează datele dvs.:
Denumire:  Dermis Ltd / Dermis EOOD

CUI / BULSTAT:  160043683

Sediul social și sediu central:  str.  Georgi Izmerliev, nr.7, Plovdiv, Bulgaria.
Adresa de corespondență:  str. Dragota, nr.24, Plovdiv, Bulgaria.

Telefon:  +40727378814 
E-mail:  info@dermis.ro
Site web:  www.dermis.ro

Informații privind autoritatea competentă de monitorizare a protecției datelor cu caracter personal

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212
Cabinet Președinte: +40.318.059.220
FAX: +40.318.059.602
Pagină web: https://www.dataprotection.ro
Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro 

 

Dermis OOD (denumită în continuare “Administrator” sau “Compania”) își îndeplinește activitatea  în conformitate cu Legea privind protecția datelor personale și Regulamentul (CE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  Aceste informații sunt destinate informării cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea datelor dvs. personale de către Companie și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.

Motivul colectării, prelucrării și stocării datelor dvs. personale

Art. 1. Administratorul colectează și procesează datele dvs. personale în legătură cu utilizarea magazinului online www.dermis.ro și încheierea de contracte cu compania în temeiul  art. 6, paragraf 1, Regulamentul (CE) 2016/679 (GDPR), și mai concret, în temeiul, următoarelor motive:

Primirea consimțământului expres al  dumneavoastră, în calitate de client;

Îndeplinirea  obligațiilor Administratorului conform contractului încheiat cu dumneavoastră;

Respectarea îndatoririi legale, aplicabil numai  Administratorului;

În scopul intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei terțe părți;

 

Obiective și principii de colectare, prelucrare și stocare a datelor dvs. personale

 

Art. 2. (1) Noi colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea magazinului online și încheierea unui contract cu compania, inclusiv în următoarele scopuri:

 

crearea unui cont și oferirea unei funcționalități complete în utilizarea magazinului online;

încheierea și executarea unui contract la distanță;

individualizarea unei părți din contract;

scopuri contabile;

scopuri statistice;

protecția securității informațiilor;

asigurarea punerii în aplicare a contractului de furnizare de servicii.

trimiterea unui newsletter la cererea dumneavoastră explicită;

(2) Respectăm următoarele principii în prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:

 

legalitatea, buna credință și transparența;

limitarea obiectivelor de procesare;

relevanța pentru obiectivele procesării și reducerea la minimum a datelor colectate;

acuratețea și actualitatea datelor;

restricționarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;

integritatea și confidențialitatea procesării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.

(3) În procesarea și stocarea datelor cu caracter personal, Administratorul poate procesa și stoca datele cu caracter personal pentru a-și proteja interesele legitime:

 

îndeplinirea obligațiilor sale față de Agenția Națională de Administrare a Veniturilor, Ministerul de Interne și alte autorități de stat și municipale.

Ce fel de date personale colectează, procesează și stochează compania noastră

Art. 3. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale pe care le furnizați în următoarele scopuri:

 

Înregistrarea unui utilizator în magazinul online și executarea unui contract de vânzare-cumpărare de la distanță - scopul acestei operațiuni este de a crea un cont pentru utilizarea magazinului online în vederea achiziționării de bunuri și furnizarea de date de contact pentru livrarea bunurilor achiziționate. Înregistrarea și crearea unui cont pentru utilizarea magazinului online nu reprezintă un pas obligatoriu în furnizarea serviciului și acesta este accesibil într-o măsură semnificativă și fără crearea unui cont.

Încheierea evaluării impactului: Pe baza evaluării impactului, operația „Înregistrarea unui utilizator în magazinul online și executarea unui contract de vânzare-cumpărare de la distanță „este acceptată pentru îndeplinire  și oferă  garanții suficiente pentru protejarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor  vizate, în conformitate cu cerințele GDPR.

Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu un client sau cu un partener - scopul acestei operațiuni este încheierea și executarea unui contract cu un partener comercial sau cu un client și administrarea acestuia. Având în vedere aria de cuprindere limitată a datelor cu caracter personal colectate și faptul că o parte din ele sunt colectate din surse disponibile public, nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului privind realizarea unei evaluări a impactului operației.

Trimiterea unui buletin informativ (newsletter) - scopul acestei operațiuni este de administrare a procesului de trimitere a buletinelor către clienții care au declarat că doresc să le primească. Având în vedere aria de cuprindere limitată a datelor cu caracter personal colectate, nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului privind realizarea unei evaluări a impactului operației.

Exercitarea dreptului de refuz sau realizarea unei reclamații - scopul acestei operațiuni de administrare a procesului de exercitare a dreptului de retragere sau de realizare a unei reclamații de către client. Având în vedere aria de cuprindere limitată a datelor cu caracter personal colectate, nu este necesară efectuarea unei evaluări a impactului privind realizarea unei evaluări a impactului operației.

(2) Administratorul procesează următoarele categorii de date personale și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:

 

Datele dvs. personalizabile (email, nume etc.)

 

Scopul pentru care sunt colectate datele: 1) Contactarea utilizatorului și trimiterea de informații către acesta, 2) în scopul înregistrării unui utilizator în magazinul online precum și 3) pentru trimiterea unui buletin informativ.

Motivul prelucrării datelor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin înregistrarea în magazinul online sau prin plasarea unei comenzi fără înregistrare sau prin încheierea unui acord scris între Administrator și dvs., se creează o relație contractuală pe baza căreia vă procesăm datele dvs. personale . 6, paragraf. 1, b. (b) GDPR. Datele dvs. pentru trimiterea unui buletin informativ sunt procesate cu consimțământul dvs. expres - Art. 6, par. 1, b. (а) GDPR.

Date pentru livrare (nume, telefon, adresă, ș.a..).

 

Scopul pentru care sunt colectate datele: Executarea obligațiilor administratorului în baza unui contract de vânzare-cumpărare a bunurilor achiziționate.

Motivul prelucrării datelor dvs. personale - Prin acceptarea termenilor și condițiilor și prin înregistrarea în magazinul online sau prin plasarea unei comenzi fără înregistrare sau prin încheierea unui acord scris între Administrator și dvs., se creează o relație contractuală pe baza căreia vă procesăm datele dvs. personale . 6, paragr. 1, b. (b) GDPR.

Datele suplimentare furnizate de dvs. - Dacă doriți să completați profilul dvs., puteți adăuga numele, prenumele și numărul de telefon.

 

Scopul pentru care sunt colectate datele: Adăugarea de informații despre utilizator în contul său de utilizator.

Motive pentru prelucrarea datelor: V-ați dat în mod explicit consimțământul pentru a vă fi prelucrate datele personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice - 6, paragraful 1, b. (a) GDPR în momentul înregistrării în magazinul online. Furnizarea acestor date nu este necesară pentru înregistrarea în magazinul online.

(3) Administratorul nu colectează și nu procesează date personale referitoare care se referă la următoarele:

 

Dezvăluie rasa  sau originea etnică;

dezvăluie convingeri politice, religioase sau filosofice sau apartenența la organizații sindicale;

date genetice și biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

(4) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează.

 

(5) Compania nu realizează luarea automatizată de decizii cu date.

 

Art. 4. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră ca reprezentanți legali sau împuterniciți ai persoanelor juridice - parteneri comerciali, în următoarele scopuri:

 

Încheierea și executarea unei tranzacții comerciale: Pentru încheierea și executarea unei tranzacții comerciale cu o societate comercială, procesăm doar numele complete ale reprezentantului legal sau ale persoanei împuternicite de societate. Încheierea evaluării impactului: Având în vedere volumul redus de date prelucrate și cantitatea limitată de date cu caracter personal colectate, evaluarea impactului nu este necesară pentru operațiunea actuală.

(2) Datele cu caracter personal sunt colectate de către Administrator de la persoanele cărora li se adresează și din Registrul Comerțului din cadrul Agenției de Înregistrare a Companiilor.

(3) Compania nu realizează luarea automatizată de decizii cu date.

 

Art. 5. Administratorul poate folosi așa-numitele „cookies” în scopul asigurării unei funcționalități complete a site-ului web, îmbunătățirea experienței utilizatorilor, scopuri statistice, facilitarea accesului etc., prin care sunteți de acord să utilizați site-ul nostru. Puteți controla și/sau să ștergeți cookie-urile în orice moment prin setările browserului dvs. „Cookie-urile” nu sunt date personale și nu sunt folosite pentru a identifica vizitatorii și utilizatorii magazinului online.

 

Termen de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal

 

Art. 6. (1) Administratorul păstrează datele dvs. personale pentru un termen nu mai mare decât existența contului dvs. în magazinul online. După ștergerea contului dvs., administratorul ia toate măsurile necesare pentru a șterge și distruge toate datele fără întârziere sau pentru a le anonima (adică a le aduce într-o formă care nu vă dezvăluie identitatea).

 

(2) Administratorul prelucrează datele dvs. personale pe care le-ați furnizat atunci când ați realizat o comandă fără înregistrare în magazinul online până când comanda este finalizată, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor dvs. spre a fi procesate în scopul îmbunătățirii serviciului, oferind conținut recomandat pentru dvs., termeni individuali, promoții și în scopuri statistice.

 

(3) Administratorul păstrează datele dvs. personale furnizate în legătură cu comenzi online realizate pentru o perioadă de 5 ani în scopul protejării intereselor legale ale Administratorului în litigiile legale sau administrative cu cumpărătorii online.

 

(4) Administratorul vă va notifica, în cazul în care perioada de păstrare a datelor trebuie extinsă pentru a se conforma unei obligații legale sau având în vedere interesele legitime ale Administratorului sau altceva.

 

(5) Administratorul păstrează datele personale pe care trebuie să le păstreze conform legilor în vigoare pentru termenul corespunzător adecvat, care poate depăși durata de viață a contului dvs. în magazinul online sau până la finalizarea comenzii.

 

Art. 7. Administratorul păstrează datele personale ale reprezentanților legali ai partenerilor săi comerciali pe durata contractului, pentru respectarea intereselor legitime și a obligațiilor legale ale Administratorului, termen care poate depăși termenul contractului încheiat.

 

Transmiterea datelor dvs. personale pentru prelucrare

 

Art. 8. (1) Administratorul poate transmite, la libera la apreciere, toate sau o parte din datele dvs. personale, procesatorilor, pentru îndeplinirea obiectivelor de procesare pe care le-ați convenit, cu respectarea cerințelor Regulamentului (CE) 2016/679 (GDPR).

 

2) Administratorul vă anunță, în cazul intenției de a transfera o parte sau toate datele dvs. personale către țări terțe sau organizații internaționale.

 

Drepturile dvs. în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale

 

Retragerea consimțământului în privința procesării datelor dvs. personale

 

Art. 9. (1) Dacă nu doriți ca datele dvs. personale să fie prelucrate în scopuri de marketing și să primiți un buletin informativ, puteți oricând să vă retrageți consimțământul pentru procesare prin completarea formularului de retragere din Anexa 1 sau prin solicitarea unei cereri gratuite text pe care să o trimiteți prin e-mail.

 

(2) Imediat ce vom primi solicitarea dvs., vă vom trimite la e-mailul pe care l-ați furnizat pentru a primi buletine și mesaje publicitare, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca destinatar al buletinelor și subiect al datelor personale, care fac obiectul retragerii acordului .

 

(3) Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe care Administratorul a efectuat-o până în prezent.

 

Dreptul la acces

 

Art. 10. (1) Aveți dreptul să solicitați și să obțineți de la Administrator o confirmare că datele personale referitoare la dvs. sunt procesate prin trimiterea unei solicitări în text liber prin e-mail.

 

(2) Aveți dreptul de a accesa datele referitoare la dvs., precum și informații referitoare la colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale.

 

(3) După ce ce primim cererea dvs., vă vom trimite la adresa de e-mail utilizată pentru înregistrarea sau plasarea comenzilor în magazinul online, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca subiect al datelor cu caracter personal la care ați solicitat accesul.

 

(4) După verificare, conform alin. 3, Administratorul vă furnizează o copie a datelor personale prelucrate referitoare la dvs., la cerere, în formă electronică sau în altă formă adecvată.

 

(5) Furnizarea accesului la date este gratuită, însă administratorul își rezervă dreptul de a impune o taxă administrativă în cazul repetabilității sau a cererii excesive.

 

Dreptul de corectare sau completare

 

Art. 11. (1) Puteți să corectați sau să completați în orice moment datele personale inexacte sau incomplete asociate cu dvs. prin opțiunea "Editare profill".

 

(2) Puteți să corectați sau să completați datele personale inexacte sau incomplete referitoare la dvs. direct prin profilul dvs. de pe site sau prin trimiterea unei cereri către Administrator prin e-mail utilizând formularul din Anexa  4 sau prin solicitare cu text liber.

 

Dreptul de ștergere ("să fii uitat")

 

Art. 12. (1) Aveți dreptul să solicitați Administratorului să șteargă toate datele personale legate de dvs., iar  Administratorul are obligația de a le șterge fără întârzieri nejustificate atunci când există unul dintre următoarele motive:

 

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

V-ați opus prelucrării datelor personale legate de dvs., inclusiv în scopul comercializării directe, și nu există motive legitime de procesare care să aibă întâietate;

datele cu caracter personal au fost prelucrate în neconformitate cu legea;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației UE sau a legislației unui stat membru care se aplică Administratorului;

Datele au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale.

(2) Administratorul nu este obligat să șteargă datele personale în cazul în care le stochează și le procesează:

 

pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și dreptul la informare;

pentru a se conforma unei obligații legale care necesită prelucrare prevăzut în legislația UE sau legislația statului membru care se aplică Administratorului sau pentru a realiza o misiune de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale care îi sunt încredințate;

din motive de interes public în domeniul sănătății publice;

în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice;

pentru stabilirea, exercitarea sau protejarea revendicărilor legale.

(3) Pentru a vă  exercita dreptul de a fi uitat, trebuie să trimiteți prin e-mail o cerere de ștergere a datelor dumneavoastră personale, procesate de Administrator, prin completarea formularului din Anexa № 2 sau prin solicitare printr-un text liber, după care Administratorul va trimite pe e-mailul pe care l-ați folosit pentru înregistrarea sau plasarea comenzilor în magazinul online, o scrisoare cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator de magazin și subiectul datelor cu caracter personal a căror ștergere o solicitați.

 

(4) După verificarea identității persoanei care face cererea și a persoanei căreia îi aparțin datele în conformitate cu instrucțiunile dvs., vom șterge toate datele pe care le procesăm pentru dumneavoastră în conformitate cu alin. 3.

 

(5) Dacă ați făcut o comandă care este în curs de procesare în prezent, cel mai devreme punct la care puteți cere să fiți "uitat" este când finalizați cu succes comanda.

 

Dreptul de limitare

 

Art. 13. Aveți dreptul să solicitați Administratorului să restricționeze procesarea datelor privitoare la dvs. prin trimiterea unei solicitări în text liber prin e-mail atunci când:

 

contestați acuratețea datelor personale pentru o perioadă care permite Administratorului să verifice corectitudinea datelor personale;

procesarea este ilegală, dar nu doriți să ștergeți datele personale, ci doar limitarea utilizării lor;

Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul procesării, dar dvs. le cereți pentru identificare, exercitarea sau protecția revendicărilor dvs. legale;

Ați obiectat la prelucrarea în așteptarea verificării faptului că temeiurile legale ale Administratorului au întâietate față de interesele dvs.

(2) După  ce primim cererea dvs., vă vom trimite pe e-mailul pe care l-ați utilizat pentru înregistrarea sau plasarea comenzilor în magazinul online, un mesaj  cu instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al magazinului și ca subiect al datelor personale pentru care solicitați limitarea procesării.

 

(3) După verificarea prevăzută la alin. 2, compania va înceta prelucrarea datelor dvs., dar nu va elimina comentariile pe care le-ați făcut în magazinul online, dacă există.

 

Dreptul la portabilitate

 

Art. 14. (1) Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă prelucrarea este necesară pentru executarea contractului cu Administratorul sau dacă datele dvs. sunt procesate în mod automat, puteți:

 

să cereți Administratorului să vă furnizeze datele dvs. personale într-un format lizibil și să le transfere altui Administrator;

să cereți Administratorului să transfere datele dvs. personale către un Administrator pe care îl furnizați atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic.

(2) Aveți posibilitatea să exercitați dreptul de portabilitate trimițându-ne pe email formularul completat conform anexei № 3, sau să solicitați în text liber, după care Administratorul vă va trimite pe e-mailul folosit pentru a vă înregistra sau pentru a efectua comenzi în magazinul online, un mesaj cu  instrucțiuni detaliate pentru verificarea dvs. ca utilizator al magazinului și subiect al datelor cu caracter personal pentru care trimiteți cererea de portabilitate.

 

(3) După verificarea prevăzută la alin. 2, Compania trimite datele pe care le procesează pentru dvs. în format XML la adresa pe care o specificați.

 

Dreptul de a primi informații

 

Art. 15. Puteți solicita Administratorului să vă informeze cu privire la toți destinatarii cărora li s-au dezvăluit datele cu caracter personal pentru care au fost solicitate corecții, ștergeri sau limitări ale procesării. Administratorul poate refuza furnizarea acestor informații dacă acest lucru nu ar fi posibil sau ar necesita eforturi disproporționate.

 

Dreptul la contestație

 

Art. 16. Puteți să faceți obiecții în orice moment al prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator care îl privesc pe acesta, inclusiv în cazul în care acesta este procesat în scopuri de profilare sau de marketing direct.

 

Drepturile dvs. în caz de de încălcare a securității datelor dvs. personale

 

Art. 17. (1) În cazul în care Administratorul constată încălcarea securității datelor dumneavoastră personale, ceea ce poate prezenta un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă permite să aflați fără întârzieri nejustificate despre încălcare și măsurile luate sau care urmează să fie luate.

 

(2) Administratorul nu este obligat să vă anunțe dacă:

 

a luat măsurile tehnice și organizatorice adecvate cu privire la protecția datelor afectate de încălcarea securității;

a luat ulterior măsuri care garantează că încălcarea nu va duce la un risc ridicat pentru drepturile dumneavoastră;

notificarea ar necesita eforturi disproporționate.

 

Persoanele cărora li se furnizează informațiile dvs. personale

 

Art. 18. (1) În scopul prelucrării datelor dvs. personale și a furnizării serviciului în deplina sa funcționalitate și ținând seama de interesele dvs., Administratorul poate furniza datele următoarelor persoane care sunt procesoare de date:

 

Operator de date  cu caracter personal      Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Companiile de curierat        Executarea și livrarea comenzilor atribuite

 

(2) Operatorii de date cu caracter personal trebuie să respecte toate cerințele legale și de securitate pentru prelucrarea și stocarea datelor dvs. personale.

 

Art. 19. Administratorul nu vă transferă datele către terțe țări .

 

Art. 20. În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legile de mai sus sau cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după cum urmează:

 

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

FAX: +40.318.059.602

Pagină web: https://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro 

 

Art. 21. Puteți să vă exercitați toate drepturile de protecție a datelor dvs. personale prin intermediul formularelor anexate la aceste informații. Desigur, aceste formulare nu sunt obligatorii și puteți face reclamația dvs. sub orice formă care conține o declarație despre aceasta și vă identifică ca deținător al datelor.

Art. 22. În cazul în care acordul se referă la un transfer, Administratorul descrie posibilele riscuri pentru transferul de date către țări terțe în absența unei decizii privind o protecție adecvată și căi de atac adecvate.

 

Anexa 1

Formular de retragere a consimțământului în privința scopului procesării

 

Numele dumneavoastră*: .........................

 E-mailul pe care l-ați utilizat în magazinul online*: .........................

 Date de contact  (e-mail) *: .........................

 

Către

 

Denumire: Dermis Ltd.

CUI / BULSTAT: 160043683

Sediul social și sediu central: str. Georgi Izmerliev, nr.7, Plovdiv, Bulgaria.

Adresa de corespondență:  str. Dragota, nr.24, Plovdiv, Bulgaria.

Telefon: +40727378814 

E-mail: info@dermis.ro

Site web: www.dermis.ro

 

Prin prezenta îmi retrag acordul pentru prelucrarea informațiilor furnizate date cu caracter personal în scopul de a primi mesaje promoționale,  buletin informativ sau alte materiale de marketing, fiind familiarizat cu termenii și condițiile de retragere a consimțământului, în conformitate cu informațiile solicitate pentru drepturile persoanelor aflate sub protecție a datelor personale ale magazinului online.

 

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legile de mai sus sau cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după cum urmează:

 

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

FAX: +40.318.059.602

Pagină web: https://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.roAnexa 2

Cerere „de a fi uitat“ - pentru ștergerea  datelor  mele personale

Numele dumneavoastră*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-ați înscris sau pe care ați utilizat-o pentru comenzi prin magazinul online *: .........................

Date de contact  (e-mail) *: .........................

 

Către

Denumire: Dermis Ltd.

CUI / BULSTAT: 160043683

Sediul social și sediu central: str. Georgi Izmerliev, nr.7, Plovdiv, Bulgaria.

Adresa de corespondență:  str. Dragota, nr.24, Plovdiv, Bulgaria.

Telefon: +40727378814 

E-mail: info@dermis.ro

Site web: www.dermis.ro

 

Vă rugăm să ștergeți toate datele personale pe care le colectați, procesați și stocați,  furnizate de mine sau de terțe părți și care au legătură cu mine,  în conformitate cu datele de identificare menționate, și  care trebuie șterse din bazele dv.  de date.

 

Declar că am luat la cunoștință  faptul că unele sau toate datele mele cu caracter personal pot continua să fie prelucrate și stocate de către operator în scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale.

 

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legile de mai sus sau cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după cum urmează:

 

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

FAX: +40.318.059.602

Pagină web: https://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro

 

Anexa 3

Cerere de transfer a datelor cu caracter personal

Numele dumneavoastră*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-ați înscris sau pe care ați utilizat-o pentru comenzi prin magazinul online *: .........................

Date de contact  (e-mail) *: .........................

 

Către

Denumire: Dermis Ltd.

CUI / BULSTAT: 160043683

Sediul social și sediu central: str. Georgi Izmerliev, nr.7, Plovdiv, Bulgaria.

Adresa de corespondență:  str. Dragota, nr.24, Plovdiv, Bulgaria.

Telefon: +40727378814 

E-mail: info@dermis.ro

Site web: www.dermis.ro

 

Solicit ca toate datele personale referitoare la mine care sunt colectate, procesate și stocate în bazele dvs. de date să fie trimise în format XML pe:

 

e-mail: .........................

Administrator - care recepționează taxele: .........................

Denumire: .........................

Numărul de identificare (CUI, BULSTAT, numărul de înregistrare Registrul Comerțului): .........................

E-mail: .........................

 

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legile de mai sus sau cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal după cum urmează:

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

FAX: +40.318.059.602

Pagină web: https://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro

 

Anexa 4

Solicitare corectare  de date

Numele dumneavoastră*: .........................

Adresa dvs. de e-mail cu care v-ați înscris sau pe care ați utilizat-o pentru comenzi prin magazinul online *: .........................

Date de contact  (e-mail) *: .........................


Către

Denumire: Dermis Ltd.

CUI / BULSTAT: 160043683

Sediul social și sediu central: str. Georgi Izmerliev, nr.7, Plovdiv, Bulgaria.

Adresa de corespondență: str. Dragota, nr.24, Plovdiv, Bulgaria.

Telefon: +40727378814 

E-mail: info@dermis.ro

Site web: www.dermis.ro

 

Vă rugăm ca următoarele date cu caracter personal pe care le colectați, procesați și stocați, furnizate de mine sau de terțe părți, care se referă la mine, să fiei corectate după cum urmează:

Datele care trebuie corectate:

..................................................

 

Rog să fie corectate după cum urmează:

..................................................

 

În cazul încălcării drepturilor dvs. în conformitate cu legile de mai sus sau cu legile aplicabile privind protecția datelor, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

 

Denumire: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Sediul social și sediu central: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Adresa de corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Centrală Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte: +40.318.059.220

FAX: +40.318.059.602

Pagină web: https://www.dataprotection.ro

Email: anspdcp@dataprotection.ro; dpo@dataprotection.ro